Followers

Putin

Wednesday, October 19, 2011

September 16, 2011 

СаЛуСa 16 сентябрь 2011Нашата мисия е свързана с вас от дълго, дълго време. Ние сме следили вашия напредък, дори и връщайки се към по-ранните цивилизации, от които Атлантис и Лемурия са най-скорошните, които познавате. Ние винаги сме имали известно влияние върху вашата еволюция, но това беше само до степента, до която ни е позволено да правим това. Факторът на свободната воля е изиграл важна част във вашия опит, а ние не бихме се намесили в това, което сте създали за тази цел. Разрешено е напътствие и помощ спрямо Майката Земя, което е било по-директно напоследък. Създателят постанови, че Издигането ще завърши вашия цикъл на дуалността, а ние имаме честта и отговорността да ви наблюдаваме в процеса на завършване.

Ние бихме ви напомнили, че за разлика от предишния ви цикъл, в настоящия ние сме получили властта да се намесваме по сигурен начин. В противен случай тъмните сили досега щяха да са унищожили Земята, а и целият живот на нея. Настоящото време е завършването на цикъла ви в дуалността и скоро ще се срещнете с вашите предци от Вътрешната Земя. Където става дума за нивото на вашето съзнание, вие сте напреднали достатъчно, за да подновите връзката си с тях и заедно ще научите за вашата по-ранна история. Това няма да бъде напълно ново за всички вас, тъй като с тях е осъществяван контакт от време на време чрез онези, които са се намирали навлезли във Вътрешната Земя. Най-бележитите са Адмирал Бърт и Полковник Били Фей Уудард, чиито преживявания са добре документирани.

Скъпи мои, истината може да бъде понякога много по-невероятна от измислицата, въпреки че вашите писатели на фантастика често са били вдъхновявани да ви разкриват това. Когато се върнете към СтарТрек, това е една такава телевизионна програма, която съзнателно или не ви е подготвила за нашето идване. В Галактическата Федерация има много цивилизации, които по външен вид са предимно хора, но също има и такива, които са доста различни. Едно общо нещо, което всички те имат, е нивото на духовно осъзнаване, което им е позволило да се присъединят към нас. Следователно вие трябва да се срещнете с тях, за да преживеете леещата се от тях енергия на любовта, а всякакъв страх ще бъде изпарен, защото сам по себе си изглежда заблуда.

Бихме ви напомнили, че вашата цивилизация е получила покана за членство в Галактическата Федерация, но това очевидно ще бъде приложено само за тези, които се издигнат и имат достатъчно високо ниво на съзнание. Никой не прави подбора, понеже вашата готовност лесно може да бъде изпитана от нас, а това често е цитирано, Законът на Привличането има общо с това. Бързаме да добавим, че всички души накрая ще достигнат по-висшето ниво, а времевия фактор не е от значение, защото имате цялата вечност на разположение, за да го направите. Ключовият фактор се свързва с това, какво избирате да преживеете и колко дълго искате да продължите с това. Също така си спомнете в това отношение, че вие някога сте били Същества на Светлината от много висок ранг. Вие сте били привлечени да изпитате по-ниските вибрации, знаейки, че това ще разшири съзнанието ви, давайки ви възможност да помогнете на другите, които може да последват пътя ви.

Животът просто е едно велико приключение, което никога не свършва, защото Създателят винаги мечтае за съществуването на още творения. Пред вас стоят велики предизвикателства и възможности да служите на другите. Служенето на себе си скоро ще се промени в служене на всички души и ще се намерите станали част от групово съзнание. Това е пътят на естествената еволюция, докато накрая станете Едно с Източника на Всичко Което Е. Но спрямо вашите разбирания, това е дълъг път и има още много да се пътува.

Наша миссия была связана с вами долгое, долгое время. Мы следовали за вашим прогрессом, даже возвращаясь назад к ранним цивилизациям, из которых Атлантида и Лемурия стали недавно вам наиболее известными. Мы всегда оказывали некоторое влияние на вашу эволюцию, но только до такой степени, до которой нам было позволено. Фактор свободной воли сыграл важную роль в ваших опытах, и мы не могли бы вмешаться в то, что вы создали с этой целью. Разрешено наставничество, и помощь Матери Земле, которая в последнее время была наиболее прямой. Творец постановил, что Вознесение завершит ваш цикл дуальности и мы имеем честь и ответственность видеть вас проходящими до завершения.

Мы могли бы вам напомнить, что в отличие от вашего предыдущего цикла в вашем нынешнем у нас есть власть вмешиваться самым недвусмысленным образом. В противном случае темные уже бы разрушили Землю и всю жизнь на ней. На этот раз это заключение о ваших опытах в дуальности и вот почему вы скоро встретитесь с предками из Внутренней Земли. В области уровней сознания вы продвинулись достаточно, чтобы обновить вашу связь с ними и вы вместе узнаете о своей прошлой истории. Для вас это не будет новым для всех, поскольку время от времени с ними был контакт с теми, кто оказался входящим во Внутреннюю Землю. Наиболее заметными были Адмирал Берд и Полковник Билли Фэй Вудард., чьи опыты были хорошо задокументированы.

Дорогие, истина временами может быть гораздо более необычной чем фантастика, вымысел, хотя ваши фантасты были часто вдохновляемы, чтобы вам это показать. Когда вы вспоминаете Стар Трек, была такая телепрограммы, которая сознательно или как-то по-другому подготовила вас к нашему приходу. В Галактической Федерации имеются многочисленные цивилизации, которые более человекоподобны по наружности, но также и те, кто совершенно отличается. Общее у них одно – уровень духовного сознания, который позволил им присоединиться к нам. Вы поэтому должны встретиться с ними, чтобы испытать их текучую энергию любви и любой страх немедленно испарится, потому что только внешний вид может быть обманчивым.

Мы хотели бы вам напомнить, что ваша цивилизация было даровано членство в Галактической Федерации, но это очевидно применимо только к тем из вас, кто возносится и имеет достаточно высокий уровень сознания. Никто не делает выбора, поскольку ваша готовность легко нами вычисляется, и частое цитирование Закона притяжения приходится кстати. Мы спешим добавить, что все души в конечном итоге достигнут высшего уровня и фактор времени не имеет последствий, потому что у вас есть вся бесконечность. Ключевой фактор связан с тем, что вы выбираете для опыта, и как долго вы хотите продолжать с этим. Также помните в этом месте, что вы однажды были Существами Света с очень высоким статусом. Вы очень хотели испытать низшие вибрации, зная, что это расширит ваше сознание, что позволит вам помогать другим следовать за вами на вашем пути.

Жизнь – просто одно великое приключение, никогда не заканчивающееся, потому что Творец всегда мечтает создавать еще больше творений. Впереди у вас большие проблемы и возможности служить другим. Служение себе скоро изменится на служение всем душам, и вы станете частью группового сознания. Это путь естественной эволюции, пока вы в итоге не станете Одним с Источником Всего что Есть. Но по вашим расчетам, это далеко и впереди лежит длинный путь.

Я СаЛуСа с Сириуса и хотели бы сказать, не имея в виду быть уничижительным, что Человеческая Цивилизация была на уровне Начальной Школы. Это было результатом потери высших уровней сознания, что произошло, когда вы опускались вниз через различные измерения, к тому, где вы находитесь сейчас. В действительности, вы совершили замечательный прогресс всего за 30 с лишним лет, после Гармонической Конвергенции. Поверьте, что вы славно потрудились, чтобы подняться вверх, и вы преуспели. Вам всегда предоставлялась помощь и многие души отзывались на призыв и присоединялись к вам на Земле. Результат таков, что вы стали настоящими Существами Света и мы любим ваше определение на достижение Вознесения. Будьте все и каждый благословенны.

Спасибо СаЛуСа
Mike Quinsey.

 
Website:
Tree of the Golden Light
Перевод: Elizabeth


Originals and translations of Galactic Messages available at


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comments:

Post a Comment

PUTIN

PRGInstructions HERE
ison U


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

Screen Shot 2014-03-22 at 9.20.54 AMc

INVOCATION


ПРИЗЫВ

14:02:2014 – 09:00 H Brisbane Hour, Australia

14:02:2014 – 09:00 H МОСКВА, РОССИЯ

http://24timezones.com/

DON'T ABANDON JULIAN ASSANGE NOW

THE MANUSCRIPT OF SURVIVAL - AISHA NORTH

Michael - Ron Head

SAINT GERMAIN

SAINT GERMAIN
на русском языке

VIDEOS BLOG

TEMPORARY TEMPLES

TRIBUTE to WHITE CLOUD

David Wilcock translations

AMIABLE CONTACT

2012

GCT


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
на русском языке

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
на русском языке

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
на русском языке

GREG GILLES

GREG GILLES
на русском языке

MARCH OF MILLIONS

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
на русском языке

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
на русском языке

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
на русском языке

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
на русском языке